Työryhmän tapaaminen 3 Workgroup meeting 3

 

Kevään päätteeksi 9.6. työryhmä kokoontui Tikoteekissa. Mukanamme oli suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi asiantuntija Japanista. Kiitos kaikille kehityshankkeeseen osallistuneille tästä keväästä. Osa ryhmästä tekee hankkeen eteen töitä vielä kesäkuussa ja heinäkuussa pääasiassa lomailemme. Seuraava työryhmän tapaaminen on kesälomien jälkeen 28. elokuuta.

Our 3rd workgroup meeting was on 9th of June at Tikoteekki. We were happy to have a voice system specialist from Japan to join our group of  Finnish specialists. Thank you all who participated the project this spring. Part of our group will work for our project in June, in July we will all have a holiday.