Työryhmän tapaaminen 4 Workgroup meeting 4

Työryhmä kokoontui neljänteen tapaamiseen 28.8. Ote työryhmän valmisteilla olevasta hankesuunnitelmasta:

…suomenkielisille lapsille ja käyttäjille yleensä tarvitaan puhesynteesi, johon on mahdollista valita käyttäjän kuuloinen ääni. Nykyisin valittavissa on vain aikuisen miehen tai naisen ääni.

Workgroup 4th meeting was 28th of August. Citation from the project plan:

…voice system should sound like the user or  user wants to sound like. Currently Finnish children and users in general can choose only adult synthetic voice.