Vuosi 2017

Vuoden 2016  suuri edistysaskel oli uusi taivutin puhesynteesin käyttäjille.  Uudesta taivuttimesta on käyttäjiltä tullut hyvää palautetta, lisätietoja: Code-Q, Tikoteekki ja Kajo Apuvälineet Oy.

Tavoitteita vuodelle 2017 ja lähitulevaisuuteen (täydennetty 2019):

 1. Asenne 
  Asenteissa on parantamista, jotta kommunikointivälineitä tarvitsevat ja niistä hyötyvät saisivat avun, meidän tulee mahdollistaa kommunikoinnin apuvälineiden parissa toimivien yritysten, yhdistysten  ja käyttäjasiantuntijoiden sujuva yhteistyö sekä tutkimustiedon tuotteistaminen.
 2. Tietoa
  Tietoa tarvitaan, kommunikoinnin apuvälineitä ei tunneta. Myös ammattilaiset, kuten puheterapeutit, tarvitsevat tietoa teknologiasta  ja apuvälineistä, jotka kehittyvät vauhdilla.
 3. Äänivaihtoehtoja
  Synteettisiä äänivaihtoehtoja tarvitaan käyttäjille, äänivaihtoehtoja, joita läheiset ja käyttäjä itse haluavat kuunnella. Hankkeen alussa 2014  lasten yleiskäyttöiset suomenkieliset äänet puuttuivat kokonaan. Ruotsissa lasten synteettiset äänet julkaistiin keväällä 2016 ja Suomessa 2018.
 4. Räätälöity ääni ja puhe
  Mahdollisuus käyttäjälle räätälöityyn ääneen ja puheeseen saatava myös pienemmille kieliryhmille. Onko räätälöity ääni vain suurten kieliryhmien ulottuvilla?
 5. Tuhlauksen loputtava
  Apuvälineet ja erilaiset keinot kommunikoida  antavat käyttäjilleen mahdollisuuden  osallistua yhteiskuntaan ja olla olemassa. Heillä  on myös yhteiskunnalle paljon annettavaa  ja ennenkaikkea  elämänlaatu on parempi. Maailmanlaajuisesti vain murto-osa saa apua. Tarve voi tulla kunkin meistä kohdalle.
  Apuvälineistä kallein on käyttämätön apuväline. Apuvälineiden käytön opastuksen jälkeen tarvitaan seurantaa, etenkin teknisten kommunikoinnin  apuvälineiden kohdalla. Pahimmillaan apuväline jää hyödyttömäksi, jos käyttäjätukea ei ole. Myös apuvälineestä päättävä väliportaan henkilön tulee pysyä kehityksessä mukana. Kun käytetään laitteita, tulee ymmärtää puhesynteesin hyödyt käyttäjille, kuinka merkityksellinen äänen ja puheen  laatu on sekä laitteen, mm. sen akun ja näytön, tarvittavat ominaisuudet.
 6. Vertaistuki
  Ilman apua mahdolliset ongelmat kertautuvat. Vertaistukea on tarjolla ja sitä kannattaa etsiä.