Ruskiksen tapaamisen antia. Seuraava tapaaminen elokuussa 19.8.2019. Next meeting in 19th of August 2019

Tapaaminen Ruskiksella

Elina Ino toimi tapaamisemme emäntänä. Keskustelimme lasten äänistä ja puhesynteesin käyttämisestä.

Tällä hetkellä Elina toimii työharjoittelijana Ruskiksella; lapset odottavat keskittyneesti ja kärsivälliseti, kun keskustelen heidän kanssaan puhesynteesin avulla.
Puheterapeutti Leenu kertoi, että lapset oppivat oman kommunikointikeinon käyttöä aivan eri tavalla, kun aikuinen itsekin käyttää sitä. Tärkeää mallia voi antaa käyttämällä AAC-keinoja oman puheen rinnalla kuten tukiviittomia.

Tapiolle oli Elina järjestänyt Skype yhteyden Ouluun.
Jos aikuisten ääniä on puhesynteesiin tarjolla vähän Suomen kielellä, ei lasten ääniä aiemmin ollut tarjolla ollenkaan.  Tapio ja yrityksensä tarttui tähän haasteeseen. Tänä vuonna valmistunut  ääni on pojan ääni, mutta ääntä voi muokata tytölle sopivaksi, erilaiseksi samassa ryhmässä opiskeleville ja eri ikäisille lapsille. Yhden äänen toteuttaminen vaatii aikaa. Tällä hetkellä työpanos on keskittynyt ensimmäisen äänen viimeistelyyn.

 

Mutta halusivatko lapset lapsen äänen aikuisen puhesynteesiäänen sijaan?

Suomessa on tällä hetkellä noin kolmekymmentä lasta ottanut lapsen puheäänen käyttöön. Ruskiksella kaikki lapset ovat halunneet vaihtaa aikuisen äänen lapsen ääneen ja pääosin äänet on vaihdettu. Aivan kaikille ei kuitenkaan tätä mahdollisuutta ole vielä annettu. Kaikki olivat samaa mieltä, että lasten tulisi saada valita miltä haluavat kuulostaa ja kommunikoinnin apuvälineistä päättävien tulisi pikaisesti ottaa tämä tarve huomioon.

Kommunikoinnin ammattilaisten  työkenttä on laaja.  Tietoa tarvitaan siitä miten tukea kommunikointia ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttöä.  Annakaisa painotti, kuinka tärkeää on kaikki työ ja tiedon välittäminen tämän asian eteenpäin viemiseksi. Myös dokumenttielokuva(t), on avuksi.

Puhesynteesillä kommunikointi  on monelle vierasta. Parhaimmillaan Elina on saanut aivan tuntemattomalta apua, kun jalka on juuttunut pyörän ja jalkatuen väliin. Joskus ihmiset vain lähtevät pois, kun heille yrittää jutella tai he eivät yhdistä ääntä minuun, totesi Elina.

Kati ja Henning antoivat esimerkin, kuinka he kommunikoivat ilman tietokonetta. Katilta kysyttiin minne hän on lähdössä. Kati tavasi kirjaimet ilmaan ja Henning toisti vastauksen. Osa meistä näki ilmakirjoitusta ensimmäisen kerran, pelkällä katseella Kati kertoi matkasta Espanjaan. Kati toi esille sopivien kommunikointikeinojen tärkeyden kullekin henkilölle soveltuvalla tavalla vaikka pystyykin itse kommunikoimaan pelkällä katseella. Tietokonetta hän käyttää päähiiren avulla. Henning muistutti  kuinka ihmisten luokittelu jonkin yhden ominaisuuden perusteella menee helposti pieleen. Tästä aiheesta jatkamme seuraavassa tapaamisessa.

Aika meni kuin siivillä ja innostava tapaaminen oli pian ohi. Lämmin kiitos Elinalle ja Ruskikselle tapaamisen järjestymisestä. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille. Sovimme järjestävämme uuden tapaamisen elokuussa 2019.

Aika: maanantaina 19.8. klo 14.30-17.00. Valmisteluja aloitetaan klo 14.00.
Paikka: kaupungintalon Tapahtumatori, Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki

Agenda: alustuksia puhesynteesiin ja katseohjaukseen sekä keskustelua. Tilaisuuden päätteeksi dokumentin Puhuva Katse englanniksi tekstitetty versio Eyes Can Tell.

Tapahtuma on avoin, ilmoittautumiset Katille:  lepisto.kati@gmail.com

Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat!


Tapio, Code Q-linkki
https://www.youtube.com/watch?v=gLWjmVSMYUc&
Leenu, artikkeli/linkki
https://www.valteri.fi/kuka-puhuu-ja-kenen-aanella/

 

RUSKIS MEETING & NEXT MEETING IN 19th of AUGUST 2019

Our host in this meeting was Elina Ino, please read her article what she thinks of communication aid she uses daily.

Latest developmet is that kids have child voice options to choose from in Finnish. Children have welcomed the new voice well. Before they had only adult voice to choose from.

The next meeting will be in August 2019 in Helsinki, location Phjoisesplanadi 11-13, Helsinki town hall ”Tapahtumatori” time 19th of August 2.30pm-5pm. Our host will be Kati van der Hoeven.

Welcome along!

Please contact Kati or Heidi, if you are coming.